Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος για την καλλιέργεια, την αγωγή και τη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δημιουργήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, στο πλαίσιο του έργου που ανατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκπόνηση παιδαγωγικού-εκπαιδευτικού προγράμματος για τους παιδικούς σταθμούς που εποπτεύονται από αυτό.

H ιστοσελίδα καθιστά το Πρόγραμμα προσιτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους, παρέχοντας, επιπλέον τη δυνατότητα εκτύπωσής του. Παράλληλα, εμπλουτίζει το Πρόγραμμα με ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις δράσεις που αναπτύσσονται από τις / τους παιδαγωγούς. Η δομή της ιστοσελίδας δίνει τη δυνατότητα για επικοινωνία και παρέχει πληροφορίες για σημαντικά κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής, που είναι σχετικά με την πρώιμη παιδική ηλικία.

Το Πρόγραμμα για την καλλιέργεια, την αγωγή και τη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας αποτελεί προσαρμογή για την ελληνική πραγματικότητα του Bridging Diversity – An Early Childhood Curriculum το οποίο στηρίζεται στο επίσημο παιδαγωγικό πρόγραμμα του Βερολίνου για παιδιά ηλικίας 0-6 ετών. Αυτό, διαμορφώθηκε και εκδόθηκε αρχικά στη γερμανική γλώσσα με τίτλο Berliner Bildungsprogramm für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt. Πρόκειται για ένα καταξιωμένο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στην οικογένεια και τον παιδικό σταθμό καθώς και στην ολόπλευρη καλλιέργεια των παιδιών.

Η ελληνική εκδοχή του Προγράμματος, σε πρώτη φάση εφαρμόστηκε πιλοτικά, και υποστηρίχθηκε από επιμορφωτικές δραστηριότητες που είχαν το χαρακτήρα της έρευνας-δράσης· τα δεδομένα που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτή οδήγησαν στην οριστική διαμόρφωση του. Το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εδώ ως ενδιάμεσο παραδοτέο, παρ’ ότι είναι ολοκληρωμένο, επειδή θεωρείται ότι, αν η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου αποφασίσει να προχωρήσει στην υιοθέτησή του, ενδέχεται να χρειαστούν κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Η δημοσιοποίηση του Προγράμματος γίνεται για να αξιοποιήσουμε ενδεχόμενα σχόλια και παρατηρήσεις.

Σας καλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας για οτιδήποτε θα θέλατε να μας πείτε ή να μας ρωτήσετε σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή του.

Καθηγήτρια Τζέλα Βαρνάβα-Σκούρα
Επιστημονική υπεύθυνη έργου

είσοδος »